[freebsd] l2tp за NAT'ом (без IPSEC)

Alexander Sheiko adsh at univ.kiev.ua
Wed Apr 12 21:39:26 EEST 2017


В письме от Срд, 12 Апр 2017, 22:35 Irina Liakh пишет:

> # pfctl -s rules

Покажите, как именно НАТите.

Сам по себе pfnat с l2tp дружит, по крайней мере на опёнке работает как
часы. Может проблема с правилами, а может специфика фри.

-- 
WBR, Alexander Sheiko



More information about the freebsd mailing list